បង្ហាញទាំងអស់ 6 លទ្ធផល

ជញ្ជាំងវីដេអូប្រភេទ LCD គឺជាផ្ទៃធំមួយសម្រាប់វីដេអូឬរូបភាពដែលត្រូវបានសាងសង់ចេញពីអេក្រង់ LCD ជាច្រើន,បង្កើតជញ្ជាំងវីដេអូគ្មានថ្នេរដែលមានផ្ទាំងបង្ហាញតូចចង្អៀតទំនើបទាំងនេះ.

កម្មវិធី WhatsApp WhatsApp ពួកយើង