1 харуулж байна–9 -ийн 11 үр дүн

тунгалаг LED дэлгэц нь шилэн шиг тунгалаг, LED видео дэлгэцийн хананы функцтэй LED дэлгэцийн төрөл юм.

WhatsApp Бидэнд WhatsApp