ပြသခြင်း ၁–9 ၏ 11 ရလဒ်

transparent LED screen သည်ဖန်သားပြင်ကဲ့သို့ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး LED video display နံရံများ၏လုပ်ဆောင်ချက်များရှိပြီး LED display screen တစ်ခုဖြစ်သည်.

WhatsApp ကျွန်ုပ်တို့ကို WhatsApp