Các dấu hiệu hiển thị LED không đều sáng tạo và các bức tường video dẫn, bất kể đó là hình dạng đường cong vòng cung hay hình dạng tùy chỉnh, chúng chủ yếu được sử dụng cho các thanh đĩa, DJ và các buổi hòa nhạc cho các chương trình quảng cáo rực rỡ.

WhatsApp WhatsApp chúng tôi