صفحه نمایش های ویدئویی LED در فضای باز بسیار موثرتر از رسانه های چاپی تبلیغاتی سنتی است . تعداد صفحات دیجیتالی P3 P4 P5 P6 P8 P10 و P16 در خیابان ها برای نمایش های ویدئو وال در حال افزایش است..

واتس اپ واتساپ ما