صفحه نمایش LED شفاف نوعی از صفحه نمایش LED است که مانند شیشه شفاف است و عملکرد دیوارهای نمایشگر ویدئویی LED را دارد..

واتس اپ واتساپ ما