P3.91-7.81 priehľadný okenný videostenný LED displej

Videostena HD P1.25 s vysokou obnovovacou frekvenciou 3 840 Hz

P4.81 obrazovka vnútorného pódia s LED displejom

Vnútorná videostena HD HD P2.5

P3.91 interaktívny tanečný parket

P2.5 obrazovka s mäkkým led modulovým valcom

P1.875 HD pevná LED videostena

Vnútorný pódiový displej P3.91

P1.25 vnútorný HD pevný LED displej

Vonkajší zobrazovací panel P3.91

Digitálny plagátový displej P2.5

Vonkajšia prenajatá obrazovka LED P4.81

P5 vonkajšia pevná LED videostena

Obrazovka vonkajšej reklamy P10 s videom

3D virtuálna produkčná LED videostena

Obrazovka obrazovky s LED diódou P3

Obrazovka LED s guľatou guľou