Тышкы ижарага LED экран өнүмдөрү тышкы жарнама үчүн колдонулат; Азыр ижаралык LED экрандары сахна шоусунда кеңири колдонулат.

WhatsApp Бизге WhatsApp