ផ្លាកសញ្ញាបង្ហាញ LED មិនទៀងទាត់ប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត និងជញ្ជាំងវីដេអូដឹកនាំ, មិន​ថា​វា​ជា​រាង​កោង ឬ​រាង​តាម​បំណង​ទេ។, ពួកវាភាគច្រើនត្រូវបានប្រើសម្រាប់របារឌីស, ឌីជេ និងការប្រគុំតន្ត្រីសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏អស្ចារ្យ.

កម្មវិធី WhatsApp WhatsApp ពួកយើង