អេក្រង់វីដេអូ LED នៅខាងក្រៅមានប្រសិទ្ធភាពជាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយតាមបែបប្រពៃណី . មានការកើនឡើងនូវចំនួនអេក្រង់ឌីជីថល P3 P4 P5 P6 P8 P10 និង P16 នៅតាមដងផ្លូវសម្រាប់ការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូ.

ការជជែក WhatsApp