Производите со LED екран за изнајмување на отворено се користат за надворешно рекламирање; ЛЕД-екраните за изнајмување сега се широко користени во сценското шоу.

WhatsApp WhatsApp нас