หน้าจอวิดีโอ LED กลางแจ้งมีประสิทธิภาพมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาแบบดั้งเดิม traditional . หน้าจอดิจิตอล P3 P4 P5 P6 P8 P10 และ P16 มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามท้องถนนสำหรับการแสดงวิดีโอวอลล์.

วอทส์แอพพ์ WhatsApp เรา