หน้าจอ LED แบบโปร่งใสเป็นหน้าจอแสดงผล LED ประเภทหนึ่งที่ใสราวกระจกและมีฟังก์ชั่นเหมือนกับผนังจอแสดงผลวิดีโอ LED.

วอทส์แอพพ์ WhatsApp เรา