เรามีระบบทั้งหมดสำหรับวิดีโอวอลล์แบบ led: โปรเซสเซอร์วิดีโอนำ, การ์ดควบคุม, นำส่งการ์ด, นำกล่องส่ง, นำการ์ดรับจาก VDwall, ลินส์, Novastar, แสงสี..ฯลฯ

วอทส์แอพพ์ WhatsApp เรา