จอแสดงผล LED ระยะพิทช์พิกเซลขนาดเล็กหรือระยะพิทช์พิกเซลแคบทำให้ผนังวิดีโอ, รวมทั้ง P0.9 P1.25 P1.5 P1.875 P1.9 P2 และ P2.5, เป็นภาพแสดงผลคุณภาพสูง 4k, ผนังวิดีโอ HD นำเป็นที่นิยมในขณะนี้.

วอทส์แอพพ์ WhatsApp เรา