ผลิตภัณฑ์จอ LED ให้เช่ากลางแจ้งใช้สำหรับโฆษณากลางแจ้ง; ตอนนี้จอเช่า LED ใช้กันอย่างแพร่หลายในการแสดงบนเวที.

วอทส์แอพพ์ WhatsApp เรา